Vidya Balan in "Kahaani" movie promo | Memsaab.com

Vidya Balan unveils "Kahani" Promo

Vidya unveils her upcoming movie "Kahani"

Vidya unveils her upcoming movie
In This Image: Vidya Balan
Vidya unveils her upcoming movie "Kahani"
 

Vidya Balan speaks on the Kahani Promo Event

Vidya Balan speaks on the Kahani Promo Event
In This Image: Vidya Balan
Vidya Balan speaks on the Kahani Promo Event

Beautiful Vidya unveils her upcoming movie "Kahani"

Beautiful Vidya unveils her upcoming movie
In This Image: Vidya Balan
Beautiful Vidya unveils her upcoming movie "Kahani"

Vidya who acts as a Pregnant mom unveils her upcoming movie "Kahani"

Vidya who acts as a Pregnant mom unveils her upcoming movie
In This Image: Vidya Balan
Vidya who acts as a Pregnant mom unveils her upcoming movie "Kahani"
 

Talented Vidya unveils her upcoming movie "Kahani"

Talented Vidya unveils her upcoming movie
In This Image: Vidya Balan
Talented Vidya unveils her upcoming movie "Kahani"

Vidya who acts as a Pregnant mom in Kahani shows up her Pregnancy

Vidya who acts as a Pregnant mom in Kahani shows up her Pregnancy
In This Image: Vidya Balan
Vidya who acts as a Pregnant mom in Kahani shows up her Pregnancy

Vidya in Promotional Event of "Kahani"

Vidya in Promotional Event of
In This Image: Vidya Balan
Vidya in Promotional Event of "Kahani"
 

Vidya shows up in the theater to Promote "Kahani"

Vidya shows up in the theater to Promote
In This Image: Vidya Balan
Vidya shows up in the theater to Promote "Kahani"