SRK Performs for Ekta | Memsaab.com

Shahrukh Khan does not let down his good friend Ekta Kapoor.

Ekta Kapoor

Ekta Kapoor
In This Image: Ekta Kapoor
Ekta Kapoor
 

Kajol

Kajol
In This Image: Kajol
Kajol

Vidya Balan

Vidya Balan
In This Image: Vidya Balan
Vidya Balan