Shilpa,Raj Kundra and Shamita Shetty at Ganesh Visarjan in Mumbai | Memsaab.com

Shilpa,Raj Kundra and Shamita Shetty at Ganesh Visarjan in Mumbai

Shilpa Shetty Dancing Pic During Lord Ganesh Visarjan

Shilpa Shetty Dancing Pic During Lord Ganesh Visarjan
In This Image: Shilpa Shetty
Shilpa Shetty Dancing Pic During Lord Ganesh Visarjan
 

Raj Kundra Bid Farewell To Lord Ganesh

Raj Kundra Bid Farewell To Lord Ganesh
In This Image: Raj Kundra
Raj Kundra Bid Farewell To Lord Ganesh

Shilpa Shetty Dancing Pic During Lord Ganesh Visarjan

Shilpa Shetty Dancing Pic During Lord Ganesh Visarjan
In This Image: Shilpa Shetty
Shilpa Shetty and Husband Raj Kundra Took Part In The Ganpati Visarjan With Much Song and Dance

Raj Kundra Visarjan Lord Ganesh in Mumbai

Raj Kundra Visarjan Lord Ganesh in Mumbai
In This Image: Raj Kundra
Raj Kundra Visarjan Lord Ganesh in Mumbai
 

Shilpa,Raj and Shamita Bid Farewell To Lord Ganesh

Shilpa,Raj and Shamita Bid Farewell To Lord Ganesh
Shilpa,Raj and Shamita Bid Farewell To Lord Ganesh

Shilpa,Raj and Shamita at Ganesh Visarjan Ceremony

Shilpa,Raj and Shamita at Ganesh Visarjan Ceremony
In This Image: Shilpa Shetty, Shamita Shetty,
Bollywood Celebrities Shilpa Shetty,Raj Kundra and Shamita Shetty at Ganesh Visarjan in Mumbai

Shilpa Shetty Bid Farewell To Lord Ganesh

Shilpa Shetty Bid Farewell To Lord Ganesh
In This Image: Shilpa Shetty
Shilpa Shetty Bid Farewell To Lord Ganesh
 

Shilpa and Shamita Shetty at Ganesh Visarjan in Mumbai

Shilpa and Shamita Shetty at Ganesh Visarjan in Mumbai
Shilpa and Shamita Shetty at Ganesh Visarjan in Mumbai
 
 
TAGS: Ganesh Visarjan, Shamita Shetty