Shahrukh Khan At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013 | Memsaab.com

Yogesh Lakhani's Birthday Bash Held At Lalit Hotel, Mumbai On 25th Sept 2013

SRK And Yogesh Clicked During Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK And Yogesh Clicked During Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
SRK And Yogesh Clicked During Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
 

SRK And Manoj Bajpai Posed For Camera At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK And Manoj Bajpai Posed For Camera At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
In This Image: Shahrukh Khan, Manoj Bajpai
SRK And Manoj Bajpai Posed For Camera At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK Greets Yogesh's Wife And Yogesh Smiling Look At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK Greets Yogesh's Wife And Yogesh Smiling Look At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
SRK Greets Yogesh's Wife And Yogesh Smiling Look At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK And Yogesh Cut The Cake During Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK And Yogesh Cut The Cake During Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
SRK And Yogesh Cut The Cake During Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
 

SRK And Wife Gauri Attend Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK And Wife Gauri Attend Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
In This Image: Shahrukh Khan, Gauri Khan
SRK And Wife Gauri Attend Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

Gauri With Her Hubby SRK Present At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

Gauri With Her Hubby SRK Present At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
In This Image: Gauri Khan, Shahrukh Khan
Gauri With Her Hubby SRK Present At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK Dazzling Dappers Look In Suit At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK Dazzling Dappers Look In Suit At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
In This Image: Shahrukh Khan
SRK Dazzling Dappers Look In Suit At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
 

SRK Stunning Look At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013

SRK Stunning Look At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
In This Image: Shahrukh Khan
SRK Stunning Look At Yogesh Lakhani's Birthday Bash 2013
 
 
TAGS: Birthday Bash, Lalit Hotel, Shahrukh Khan, Yogesh Lakhani