Shahrukh Khan At Vashi Durga Puja 2012 | Memsaab.com

Bollywood Actor Shahrukh Khan At Durga Puja 2012 In Mumbai's Vashi

Shahrukh Khan Rocks At Durga Puja Event

Shahrukh Khan Rocks At Durga Puja Event
In This Image: Shahrukh Khan
Shahrukh Khan Rocks At Durga Puja Event
 

Shahrukh Khan Dances With A Fans At The Vashi Durga Puja

Shahrukh Khan Dances With A Fans At The Vashi Durga Puja
In This Image: Shahrukh Khan
Shahrukh Khan Dances With A Fans At The Vashi Durga Puja

Superstar Srk Performs With Fans At Durga Puja At Mumbai's Vashi

Superstar Srk Performs With Fans At Durga Puja At Mumbai's Vashi
In This Image: Shahrukh Khan
Superstar Srk Performs With Fans At Durga Puja At Mumbai's Vashi

Shahrukh Khan Performed Dance At Vashi Durga Puja 2012

Shahrukh Khan Performed Dance At Vashi Durga Puja 2012
In This Image: Shahrukh Khan
Shahrukh Khan Performed Dance At Vashi Durga Puja 2012
 

Shahrukh Khan Dances At The Vashi Durga Puja

Shahrukh Khan Dances At The Vashi Durga Puja
In This Image: Shahrukh Khan
He Dressed In A Black Sherwani

Shahrukh Khan In A Stage At Vashi Durga Puja 2012

Shahrukh Khan In A Stage At Vashi Durga Puja 2012
In This Image: Shahrukh Khan
Shahrukh Khan In A Stage At Vashi Durga Puja 2012

Shahrukh Smiling Still In Vashi Durga Puja 2012 Invitation Card

Shahrukh Smiling Still In Vashi Durga Puja 2012 Invitation Card
In This Image: Shahrukh Khan
Shahrukh Smiling Still In Vashi Durga Puja 2012 Invitation Card
 

Shahrukh Rocks In Stage At Vashi Durga Puja 2012 In Mumbai

Shahrukh Rocks In Stage At Vashi Durga Puja 2012 In Mumbai
In This Image: Shahrukh Khan
Shahrukh Rocks In Stage At Vashi Durga Puja 2012 In Mumbai