Prachi Desai Walks For Shruti Sancheti At Lakme Fashion Week | Memsaab.com

Bollywood ActressPrachi Desai Walks For Shruti Sancheti At Lakme Fashion Week 2013

A Sexy Model Walks On Ramp For Shruti Sancheti At Lakme Fashion Week

A Sexy Model Walks On Ramp For Shruti Sancheti At Lakme Fashion Week
In This Image:
A Sexy Model Walks On Ramp For Shruti Sancheti At Lakme Fashion Week

A Model On Ramp For Shruti Sancheti At Lakme Fashion Week

A Model On Ramp For Shruti Sancheti At Lakme Fashion Week
In This Image:
A Model On Ramp For Shruti Sancheti At Lakme Fashion Week

Prachi And Shruti On RampPhoto Clicked At Lakme Fashion Week

Prachi And Shruti On RampPhoto Clicked At Lakme Fashion Week
Prachi And Shruti On RampPhoto Clicked At Lakme Fashion Week

Prachi Strikes A Pose In Shruti Sancheti Dress At Lakme Fashion Week

Prachi Strikes A Pose In Shruti Sancheti Dress At Lakme Fashion Week
In This Image: Prachi Desai
Prachi Strikes A Pose In Shruti Sancheti Dress At Lakme Fashion Week
 
 
TAGS: lakme fashion week, Lakme Fashion Week Bollywood, Prachi Desai, Shruti Sancheti