Imran and Karan Johar meet Ek Main Aur Ekk Tu patrons | Memsaab.com

Imran and Karan Johar meet Ek Main Aur Ekk Tu patrons Images

Imran Khan meet the patrons of Ek Main Aur Ekk Tu

Imran Khan meet the patrons of Ek Main Aur Ekk Tu
In This Image: Imran Khan
Imran Khan meet the patrons of Ek Main Aur Ekk Tu
 

Imran Khan and Karan Johar meet the patrons of Ek Main Aur Ekk Tu

 Imran Khan and Karan Johar meet the patrons of Ek Main Aur Ekk Tu
In This Image:
Imran Khan and Karan Johar meet the patrons of Ek Main Aur Ekk Tu

Imran Khan looking very handsome

Imran Khan looking very handsome
In This Image: Imran Khan
Imran Khan looking very handsome

Imran Khan poses for photo shoot

Imran Khan poses for photo shoot
In This Image: Imran Khan
Imran Khan poses for photo shoot
 

Imran and Karan Johar meet Ek Main Aur Ekk Tu patrons

Imran and Karan Johar meet Ek Main Aur Ekk Tu patrons
In This Image: Karan Johar, Imran Khan
Imran and Karan Johar meet Ek Main Aur Ekk Tu patrons

Imran Khan and Karan Johar meet the patrons of Ek Main Aur Ekk Tu

 Imran Khan and Karan Johar meet the patrons of Ek Main Aur Ekk Tu
In This Image: Karan Johar, Imran Khan
Imran Khan and Karan Johar meet the patrons of Ek Main Aur Ekk Tu