Don 2 Promotion - Gulfnews office Dubai | Memsaab.com

Priyanka Chopra and Shahrukh Khan at Gulfnews office Dubai for Don 2 Promotion

Shahrukh Khan, Priyanka Chopra, Farhan Akhtar addressing the press

Shahrukh Khan, Priyanka Chopra, Farhan Akhtar addressing the press
Shahrukh Khan, Priyanka Chopra, Farhan Akhtar addressing the press
 

Don 2 Team Posing Perfect

Don 2 Team Posing Perfect
In This Image:
Don 2 Team Posing

Shahrukh, Priyanka and Farhan during the Dubai International Film Festival

Shahrukh, Priyanka and Farhan during the Dubai International Film Festival
Shahrukh, Priyanka and Farhan during the Dubai International Film Festival

Priyanka and Farhan watching Tabloid Magazine covers

Priyanka and Farhan watching Tabloid Magazine covers
Priyanka and Farhan watching Tabloid Magazine covers
 
 
 
TAGS: Gulfnews, Priyanka Chopra, Shahrukh Khan