Bipasha Basu Walks The Ramp For Vero Moda | Memsaab.com

Bipasha Basu Walks The Ramp For Vero Moda,Bipasha Basu Was In Chandigarh Today For The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store

Bipasha Basu Walks The Ramp For Vero Moda

Bipasha Basu Walks The Ramp For Vero Moda
In This Image: Bipasha Basu
Sexy Bipasha Basu Walks The Ramp At Vero Moda Fashion Show

Bipasha Basu Snapped At The Vero Moda Fashion Show

Bipasha Basu Snapped At The Vero Moda Fashion Show
In This Image: Bipasha Basu
Bipasha Basu Snapped At The Vero Moda Fashion Show

Bipasha Basu Speaks During The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store

Bipasha Basu Speaks During The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store
In This Image: Bipasha Basu
Bipasha Basu Speaks During The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store

Bipasha Basu At A High Power Fashion Show At The Marriott Chandigarh

Bipasha Basu At A High Power Fashion Show At The Marriott Chandigarh
In This Image: Bipasha Basu
Bipasha Basu At A High Power Fashion Show At The Marriott Chandigarh

Bipasha Basu During The Vero Moda's New Collection

Bipasha Basu During The Vero Moda's New Collection
In This Image: Bipasha Basu
A High Power Fashion Show Was Held In The Evening At The Marriott,Chandigarh.Bipasha Sizzled The Ramp Showcasing Vero Moda's New Collection

Bipasha Basu Spotted At Chandigarh Today For The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store

Bipasha Basu Spotted At Chandigarh Today For The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store
In This Image: Bipasha Basu
Bipasha Basu Spotted At Chandigarh Today For The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store

Bipasha Basu Was In Chandigarh Today For The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store

Bipasha Basu Was In Chandigarh Today For The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store
In This Image: Bipasha Basu
Bipasha Basu Was In Chandigarh Today For The Inauguration Of Vero Moda's Sector 17 Store
 
 
TAGS: Bipasha Basu, Vero Moda